HIRDETMÉNY

A Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság fogyasztási kölcsönre vonatkozó kondícióiról a Sugarbird Kft. 1. számú mellékletben megjelölt üzleteiben benyújtott hitelkérelmek esetén (munkáltatói igazolásos és munkáltatói igazolás n.lküli hitelkonstrukció) Az üzletben megjelölt 50.000 Ft feletti termékekre.

 • hitelösszeg : 25.000 Ft – 2.000.000 Ft-ig
 • futamidő: 4 hónap
 • önrész nagysága: (a vételár függv.ny.ben) / 200.000 Ft-ig önrész befizetése nélkül / 200.001 Ft-tól 300.000 Ft-ig minimum a vételár 10%-a / 300.001 Ft-tól minimum a vételár 20%-a
 • törlesztés esedékessége: Az első törlesztés esedékessége készpénz átutalási megbízással (postai csekk) vagy banki utalással a kölcsön folyósítását követő hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a folyósítást követő hónap 9. napja, nyugdíjasok esetében a nyugdíj jóváírásának napja, amennyiben a kölcsön folyósítása és a következő hónap 7. napja között legalább 12 munkanap telt el. Egyébként készpénz átutalási megbízással (postai csekk), a folyósítást követő második hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a második hónap 9. napja, nyugdíjas ügyfelek esetében pedig a nyugdíj jóváírásának napja.
 • törlesztés módja: készpénz átutalási megbízás (postai csekk), csoportos beszedési megbízás vagy banki átutalás. Bankszámlakivonattal történő jövedelem igazolás esetén a fizetés módja csoportos beszedési megbízás vagy banki átutalás.
 • kamatszámítás módja: tőke x éves kamatláb x naptári nap / 36000
 • késedelmi kamat: a lejárt tartozás után évi 3% adósságkezelési díj:

a.) 525 Ft, amennyiben az Adós késedelme az 5 napot eléri, de a 23 napot nem haladja meg

b.) 3.700 Ft, amennyiben az Adós késedelme a 23 napot eléri, vagy meghaladja.

Az adósságkezelési díjat a Bank akkor jogosult felszámítani, ha az Adós késedelme az 5 napot eléri, vagy meghaladja, illetve, a Bank jogosult az adósságkezelési díjat ismételten felszámítani, amennyiben az Adós a futamidő alatt, hátralékos tartozásának visszafizetését követően, ismételten 5 napot meghaladó késedelembe esik.

Kezelési díjat és hitelbírálati díjat a Magyar Cetelem Zrt. nem számít fel.

 • prolongálási díj: 1.500 Ft
 • követeléskezelési díj: 10.000 Ft
 • pénztári készpénz befizetési díj: 300 Ft
 • előtörlesztési díj:
  • Díjmentes amennyiben az előtörleszteni kívánt összeg 12 hónap alatt a 200.000,- Ft összeget nem haladja meg.
  • Az előtörleszteni kívánt összeg 1%-a, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam az 1 évet meghaladja.
  • Az előtörleszteni kívánt összeg 0,5%-a, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam az 1 évet nem haladja meg
  • Az előtörlesztési díj nem haladhatja meg az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összegét.

Hiteltermék:

A Bank a meghirdetett kondíciókra vonatkozó változást - annak hatályossá válását megelőző legalább 60 nappal - Hirdetményben teszi közzé. Reprezentatív példa a kül.nb.ző hiteltípusok összehasonlítása céljából:

A referencia THM meghatározása a táblázatban megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra, a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Korm.rend. 9. §-a alapján. A referencia THM értéke 0% 2.000.000 Ft; 4 hó.

A Magyar Cetelem Zrt. kizárólag természetes személyek részére és nem üzletszerű tevékenységhez nyújt fogyasztási kölcsönt. A hitelbírálatnál szüks.ges adatok ellenőrzéséhez n.lkül.zhetetlen dokumentumok:

 • Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok : Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy érvényes útlevél és lakcímkártya.
 • Egyéb dokumentum: Érvényes adóigazolvány
 • Lakcímet igazoló egyéb okmányok: Két hónapnál nem régebbi, a hitelkérelemben megjelölt tartózkodási hely címére szóló ankszámlakivonat vagy vezetékes, vagy előfizetéses mobil telefonszámla, illetve ezek
  hiányában gáz-, villany-, víz-, kábeltelevízió-, táv-hő-, közös költség-, vagy vezetékes
  internetszámla. (A szolgáltató által kiállított eredeti számla másolata)
 • Jövedelmet igazoló
  okmányok:
   • Ha Ön munkavállaló:
   • Ha Ön vállalkozó:
   • Ha Ön őstermelő:
   • Ha Ön nyugdíjas:
 • Bankszámláról történő teljesítés esetén: Azon bankszámla legutóbbi számlakivonata, melyre a hiteligénylő határozatlan időre szóló
  felhatalmazást ad csoportos beszedésre.

A fent felsoroltakon k.vül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Munkáltatói igazolás n.lküli konstrukció estében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre.

A hiteligényléshez csak a Magyar Cetelem Zrt. által rendszeresített nyomtatványok alkalmazhatók. A hitelbírálat feltétele a nyomtatványok pontos, hiánytalan kitöltése és aláírása, a kölcsönszerződés megkötéséhez minden esetben szüks.ges a Bank által kért összes dokumentum benyújtása. A Magyar Cetelem Zrt. a hitelbírálat jogát fenntartja.

Egyéb információért forduljon a 458-6070 telefonszámon munkatársainkhoz!

Érvényes: 2018. november 14. napjától visszavonásig.

Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság